ප්රවර්ගය ඩිල්

නිවසේ ශීත ඍතුව සඳහා ඩිල් අස්වැන්න නෙළීමේ මාර්ග
ඩිල්

නිවසේ ශීත ඍතුව සඳහා ඩිල් අස්වැන්න නෙළීමේ මාර්ග

ඩිල් නම් ශාකය සියල්ලන්ම දනී. එය සලාද වල භාවිතා වන අතර marinades සහ අච්චාරු නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. ඩිල් වල අද්විතීය රසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, මීට අමතරව, විවිධ විටමින් වල ගබඩාවක් ද වේ. ස්වාභාවිකවම, මට මෙම නිෂ්පාදනය අවුරුද්ද පුරා භාවිතා කිරීමට හැකි වන අතර පසුව දුෂ්කරතා ඇත: ඩිල් කෙටි කාලයක් ශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කර ඇති අතර ගබඩා හරිතයන් බොහෝ විට රස නැති තණකොළ බවට පත්වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඩිල්

ඩිල්: සංයුතිය, පෝෂණ අගය, ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

අප සෑම කෙනෙකුම හරිත ඩිල් හුරු පුරුදු, එහි සුවඳ ආකර්ශනීයයි. එය පිඟන් සැරසීම හා රසය ලබා දීමේ වඩාත් ජනප්‍රිය අංගයකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම සංකීර්ණ නොවන ශාකය තුළ පුදුමාකාර සුව ගුණ ඇති බව ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. මෙම ලිපියෙන් අපි ඩිල් මිනිස් සිරුරට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද සහ එහි භාවිතයට ඇති ප්‍රතිවිරෝධතා මොනවාදැයි සොයා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න
ඩිල්

නිවසේ ශීත ඍතුව සඳහා ඩිල් අස්වැන්න නෙළීමේ මාර්ග

ඩිල් නම් ශාකය සියල්ලන්ම දනී. එය සලාද වල භාවිතා වන අතර marinades සහ අච්චාරු නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. ඩිල් වල අද්විතීය රසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, මීට අමතරව, විවිධ විටමින් වල ගබඩාවක් ද වේ. ස්වාභාවිකවම, මට මෙම නිෂ්පාදනය අවුරුද්ද පුරා භාවිතා කිරීමට හැකි වන අතර පසුව දුෂ්කරතා ඇත: ඩිල් කෙටි කාලයක් ශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කර ඇති අතර ගබඩා හරිතයන් බොහෝ විට රස නැති තණකොළ බවට පත්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න