ප්රවර්ගය බෙරී පඳුරු

බ්ලූබෙරීස් වලින් බ්ලූබෙරීස් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි දේ
බෙරී පඳුරු

බ්ලූබෙරීස් වලින් බ්ලූබෙරීස් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි දේ

සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර හා විටමින් ප්රභවයක් වන බෙරි සමග පලතුරු වැදගත් හා ප්රයෝජනවත් අංගයකි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පරිවෘත්තීය, ගැස්ට්රෝසයිජිනල් ටයින්ට්, හෘද වාහිනී පද්ධතිය වැඩිදියුණු කරති. බ්ලූබෙරීස් සහ බ්ලූබෙරීස් ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. මෙම බෙරි බොහෝ විට ව්යාකූල වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බෙරී පඳුරු

බ්ලූබෙරීස් වලින් බ්ලූබෙරීස් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි දේ

සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර හා විටමින් ප්රභවයක් වන බෙරි සමග පලතුරු වැදගත් හා ප්රයෝජනවත් අංගයකි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පරිවෘත්තීය, ගැස්ට්රෝසයිජිනල් ටයින්ට්, හෘද වාහිනී පද්ධතිය වැඩිදියුණු කරති. බ්ලූබෙරීස් සහ බ්ලූබෙරීස් ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. මෙම බෙරි බොහෝ විට ව්යාකූල වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
බෙරී පඳුරු

කිරි බොන රිදී භාවිතය යනු කුමක්ද: භාවිතය සහ contraindications

ලොකොව්නික් නොහොත් සරලව මොරෙයිය යනු ගස් පඳුරකි. එහි සියලුම කොටස් පාහේ මිනිසා ජීවිතයේ විවිධ අංශවල භාවිතා කරයි. නමුත් බොහෝ විට ශාකයේ පලතුරු, මල්, කොළ, පොතු සහ මුල් සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ භාවිතා වේ. සීනි රිදී: රසායනික සංයුතිය ශාකයේ සියලුම කොටස්වල දක්නට ලැබෙන ප්‍රයෝජනවත් මූලද්‍රව්‍ය වලින් පොහොසත් ෆ්‍රයි රිදී වේ.
තව දුරටත් කියවන්න