ප්රවර්ගය වැසිකිළිය

රට තුළ වැසිකිළියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ කොහේද?
වැසිකිළිය

රට තුළ වැසිකිළියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ කොහේද?

දූෂිත නගර වාතයෙන් හොඳම විවේකය, ඇත්ත වශයෙන්ම, රටේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර පහසුකම් නොමැතිව ගම්බද ප්රදේශවල කළ නොහැකිය. වැසිකිළියක අවශ්‍යතාවය එවැනි ඉදිකිරීම් සඳහා වර්ගය සහ ස්ථානය තෝරා ගැනීම ගැන සිතීමට පෙළඹේ. රටේ වැසිකිළිය, තැනීමට ස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද ඔබ ඔබේම දෑතින් ඩැචා වැසිකිළියක් තැනීමට පෙර, ඔබ එහි පිහිටීම තීරණය කළ යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
වැසිකිළිය

රට තුළ වැසිකිළියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ කොහේද?

දූෂිත නගර වාතයෙන් හොඳම විවේකය, ඇත්ත වශයෙන්ම, රටේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර පහසුකම් නොමැතිව ගම්බද ප්රදේශවල කළ නොහැකිය. වැසිකිළියක අවශ්‍යතාවය එවැනි ඉදිකිරීම් සඳහා වර්ගය සහ ස්ථානය තෝරා ගැනීම ගැන සිතීමට පෙළඹේ. රටේ වැසිකිළිය, තැනීමට ස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද ඔබ ඔබේම දෑතින් ඩැචා වැසිකිළියක් තැනීමට පෙර, ඔබ එහි පිහිටීම තීරණය කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න
වැසිකිළිය

කැස්පූල් සඳහා අරමුදල්

තදාසන්න ප්‍රදේශවල කැස්පූල් පිරිසිදු කිරීමේ ගැටලුවට බොහෝ අය මුහුණ දී සිටිති. ගමේ මධ්‍යම අපජල පද්ධතියක් නොමැති නම්, ඔබට ඔබේම දෑ සන්නද්ධ කළ යුතුය: සෙප්ටික් ටැංකියක් හෝ සිදුරක් හාරන්න. ඕනෑම අවස්ථාවක, සෑම වර්ගයකම කැස්පූල් නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම අවශ්ය වේ. මෙම ලිපියෙන් කැස්පූල් පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රම සහ ශිල්පක්‍රම අපි සාකච්ඡා කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න
වැසිකිළිය

ලබා දීම සඳහා පීට් වියළි වැසිකිලිය, වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය, අත්

සමහර අය රටේ විවේක ගැනීමට අකමැති වීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ පහසුකම් නොමැතිකමයි. සුවපහසු වැසිකිළි සංචාරය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. “නිවසේදී මෙන්” වැසිකිළියක් තැනීම කළ නොහැකි වීමට හේතු කිහිපයක් තිබේ - ඒවායේ දුරස්ථභාවය හෝ ස්වයංක්‍රීය අපවහන පද්ධතියක අධික පිරිවැය හේතුවෙන් පවිත්‍රාගාරයට සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වීම.
තව දුරටත් කියවන්න