ප්රවර්ගය රතු කරන්ට් ඇතුළු

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම
කෘමීන්

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම

සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මවිතයට පත් නොවේ. කාරණය දැනටමත් ෂුකොග්ලොවනියා වෙත පැමිණ ඇති අතර, ජීවමාන ස්වරූපයෙන්. අපි කතා කරන්නේ කුරුමිණියන්ගේ මායාකාර වෛද්‍යවරයා හෙවත් අඳුරු-බ්‍රෝ, ජන සුව කරන්නන්ට අනුව පිළිකා සහ ඒඩ්ස් වැනි දරුණු රෝග සමඟ පවා සටන් කිරීමට හැකියාව ඇත. ජීව විස්තරය පෙනුමේ - එය කුඩා කළු දෝෂයකි 5 මි.මී.

තව දුරටත් කියවන්න
රතු කරන්ට් ඇතුළු

රතු වියළි මිදි යොදයි රැකබලා ගැනීම සඳහා නීති සහ නිර්දේශ කීපයක්

රතු කරන්ට් ඇතුළු යනු ගූස්බෙරි පවුලෙන් පතනශීලී පඳුරකි. ශරීරයේ සාමාන්ය ක්රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්ය වන මූලද්රව්යයන් පමණක් ඉතිරි කිරීමෙන් ශරීරයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. රතු කරන්ට් ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ වගාකරුවන් විසින් රතු කරන්ට් ඇතුළු බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ආදරය කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න