ප්රවර්ගය ඩ්‍රැකේනා

සැල්දිරි යුෂ භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ
සැල්දිරි

සැල්දිරි යුෂ භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ

සැල්දිරි බොහෝ දෙනෙකුට ආදරය කරන අතර, මෙම ශාකය සුන්දර හා සුවඳ හරිතයන් මෙන්ම ප්‍රමාණවත් පෝෂ්‍යදායී මූල බෝගයක් ද සතුටු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ශාකයේ යුෂ වල සුව ගුණ ගැන ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. එය ශරීරයට ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතරම බොහෝ ව්‍යාධි වල සෞඛ්‍යය පවත්වා ගත හැකිය. මෙම ලිපියෙන් සෞඛ්‍යයට සැල්දිරි යුෂ වල ඇති ප්‍රධාන වාසි සහ හානිය පිළිබඳව මෙන්ම දිනකට ඔබට කොපමණ ප්‍රමාණයක් කළ හැකිද යන්න සහ සුව කරන පානයක් නිසි ලෙස පානය කරන්නේ කෙසේද යන්න විස්තරාත්මකව විස්තර කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඩ්‍රැකේනා

Dracaena marginata: නිවාස රැකවරණය

ඩ්‍රැකේනා බොහෝ මල් වගා කරන්නන් සමඟ ආදරයෙන් බැඳුණේ හේතුවක් ඇතුවයි. එය අලංකාර ලෙසම අභ්යන්තර අවට පෙදෙසට ගැලපෙන අතර එය අවට ඇති ලස්සන සහ අසමසම සුවපහසු කලාපයක් නිර්මාණය කරයි. මලෙහි විශාල පිටපත් ප්රධාන වශයෙන් කාර්යාල සඳහා මිලදී ගනු ලැබේ. කුඩා ඩ්‍රැගන්සා මාජිනාටා කුඩා කාමරවල සුවපහසු පෙනුමක්. Dracaena marginata: ශාකයේ විස්තරය මෙම විශේෂය වඩාත් ජනප්‍රිය හා හාඩි ඩ්‍රැසෙනී සදාහරිත ප්‍රභේදවලට නිවැරදිව ආරෝපණය කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න