හරිතයන් කැටි කිරීමට ක්‍රම

ශීත in තුවේ දී parsley වල නැවුම්බව ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද, කුළුබඩු සහිත bs ෂධ පැළෑටි අස්වැන්න සඳහා වට්ටෝරු

Parsley මුළු කන්නයේම අස්වැන්න නෙළා ගත හැකි අතර, අවශ්‍ය පරිදි කපා දමනු ලබන අතර එළිමහනේ වැඩෙන ශාකය සරත් සෘතුවේ අග වන තෙක් කොළ සහ ඉස්ම සහිත වේ. Parsley අස්වනු නෙලීම: අස්වනු නෙලීම බොහෝ parsley ප්‍රභේද සිටුවීමෙන් මාස දෙක තුනකට පසු අස්වැන්න සඳහා සූදානම්. ශීත for තුව සඳහා අස්වැන්න නෙළන විට, parsley වල තරුණ පැළෑටි වඩාත් සුවඳවත් බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එබැවින් පළමු වසරේ parsley එකතු කිරීම වඩාත් සුදුසුය.
තව දුරටත් කියවන්න