ප්රවර්ගය ස්වාභාවික පැළෑටියක්

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග
සයිබීරියාව සඳහා තක්කාලි

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග

18 වන ශතවර්ෂයේ පළමු තක්කාලි රුසියාවේ දර්ශනය වූ විට, ඔවුන් එතරම් ජනප්‍රිය වනු ඇතැයි කිසිවෙකුට සිතාගත නොහැකි විය. එපමණක් නොව, මෙම එළවළු උණුසුම් කලාපවල පමණක් නොව ආක්ටික් සාගරයේ තෙල් වේදිකාවල පවා වගා කරන ලදී. සයිබීරියාව වැනි කලාපයක මෙම බෝගය වගා කිරීම ගැන කතා කිරීමට ඇත්තේ කුමක්ද?

තව දුරටත් කියවන්න
ස්වාභාවික පැළෑටියක්

බිත්තර ස්වාභාවිකව පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීමෙන් තරුණ කුකුළු පැටවුන් ලබා ගැනීම

කුකුළන් වැඩීම හා බෝ කිරීම තරමක් සරල කාර්යයක් පමණක් නොව තරමක් ලාභදායී වේ. එපමණක්ද නොව, එක් වරක් පමණක් කුකුළන් මිලදී ගැනීමෙන් පසු, ඔබ නව පරම්පරාවක් ලබා ගැනීමට මුදල් වියදම් කිරීමට තවදුරටත් අවශ්ය වනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇත්ත වශයෙන්ම, කුකුළු පැටවුන්ගෙන් බහුතරයක් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට රැකබලා ගැනීම සහ දරුවන් රැකබලා ගැනීම සඳහා නිසි ලෙස වර්ධනය වූ සංවේදීතාවයක් නම් අතිරේක ගැටලු ඇතිවීමට හේතුවයි.
තව දුරටත් කියවන්න