ප්රවර්ගය තුර්කිය රෝගය

තුර්කිය තුළ සයිනසයිටිස් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද
තුර්කිය රෝගය

තුර්කිය තුළ සයිනසයිටිස් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද

බොහෝ විට කුකුළු ගොවිපලවල හිමිකරුවන් හෝ කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයින් තුර්කිය තුළ සයිනසයිටිස් වැනි ගැටලුවකට මුහුණ දෙයි. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා හෝ ආසාදනයකදී, රෝගයට හේතු මොනවාද, ඒවා සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද සහ එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
තුර්කියේ රෝගය

කුකුළු පැටවුන් අසනීප සහ ඔවුන්ට ප්රතිකාර කරන්නේ කෙසේද: කුකුල් ගොවීන් සඳහා ප්රායෝගික උපදෙස්

කුරුල්ලන්ගේ අභිජනනය සහ කුරුල්ලන් ආහාර සැපයීම, හොඳ කුකුළු මස් කෝපි, ඇවිදින ස්ථානයක් පමණක් නොව, කුකුළන්ට අසනීප වන බව සැලකිලිමත් විය යුතු ය. මෙම ගැටළුව තුර්කියේ හිමිකරුවන්ට විශේෂයෙන් අදාළ වන අතර, එම රෝගය වෙනත් පුද්ගලයින්ගෙන් පමණක් නොව, වැරදි අන්තර්ගතය හේතුවෙන් පිරිහීමට ලක්විය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
තුර්කිය රෝගය

තුර්කිය තුළ සයිනසයිටිස් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද

බොහෝ විට කුකුළු ගොවිපලවල හිමිකරුවන් හෝ කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයින් තුර්කිය තුළ සයිනසයිටිස් වැනි ගැටලුවකට මුහුණ දෙයි. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා හෝ ආසාදනයකදී, රෝගයට හේතු මොනවාද, ඒවා සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද සහ එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
තුර්කිය රෝගය

තුර්කියේ රෝග: සං signs ා සහ ප්‍රතිකාර

අනෙකුත් පක්ෂීන් මෙන් තුර්කියද විවිධ ව්‍යාධිජනක සාධකවල බලපෑමට යටත් වේ - යාන්ත්‍රික තුවාල, විෂ හා රෝග කාරක වල බලපෑම, ආතතිය යනාදිය. සෑම රෝගයක්ම එහි සාමාන්‍ය සායනික රෝග ලක්ෂණ මගින් සංලක්ෂිත වේ. තුර්කිය රෝගයෙන් සිදුවන පාඩු අවම කර ගැනීම සඳහා, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ඇතැම් රෝග වල ප්‍රකාශනයන් දැන ගැනීම සහ හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න