ප්රවර්ගය චාර්ඩොන්නේ

හොඳම තාක්ෂණික මිදි
චාර්ඩොන්නේ

හොඳම තාක්ෂණික මිදි

මේස ප්‍රභේද මෙන් නොව තාක්ෂණික ප්‍රභේදවල බෙරි වල යුෂ ඉහළ අන්තර්ගතයක් ඇත. නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සඳහා, මිදි වල භෞතික-රසායනික ගුණාංග ඉතා වැදගත් වන අතර බෙරි වල පෙනුම ද්විතියික වේ. තාක්ෂණික ප්‍රභේද රැකවරණය පිළිබඳ කොන්දේසි වලට වඩා අඩු වන අතර රීතියක් ලෙස විශාල ප්‍රදේශවල වඩාත් යාන්ත්‍රික ආකාරයකින් වගා කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
චාර්ඩොන්නේ

හොඳම තාක්ෂණික මිදි

මේස ප්‍රභේද මෙන් නොව තාක්ෂණික ප්‍රභේදවල බෙරි වල යුෂ ඉහළ අන්තර්ගතයක් ඇත. නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සඳහා, මිදි වල භෞතික-රසායනික ගුණාංග ඉතා වැදගත් වන අතර බෙරි වල පෙනුම ද්විතියික වේ. තාක්ෂණික ප්‍රභේද රැකවරණය පිළිබඳ කොන්දේසි වලට වඩා අඩු වන අතර රීතියක් ලෙස විශාල ප්‍රදේශවල වඩාත් යාන්ත්‍රික ආකාරයකින් වගා කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න
චාර්ඩොන්නේ

හොඳම සුදු මිදි

සුදු මිදි ගැන කතා කරමු: කාබනික අම්ල, විටමින්, ටැනින්, ජෛව ප්රභාසංස්ලීන්, ප්රෝටීන, පොටෑසියම්, මේද, පොස්පරස්, මැග්නීසියම්, සුදු කෙඳි, මිදි, ඉතා වටිනා ආහාර නිෂ්පාදනයක් ඇත. මේ පුදුම මිදි දෙස හරියටම බලමු.සැන් මිදි "වැලන්ටිනා" වැලන්ටයින් මිදි මිදි හැඩැති මිදි හැඩය, ශක්තිමත් වර්ධනය වන පඳුරු විසින් සංලක්ෂිත වේ.
තව දුරටත් කියවන්න