ප්රවර්ගය පැලෑටි නවාතැන්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද
හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

හයසින්ත් ගෘහ පැලෑටියක් මෙන්ම ගෙවත්තක් විය හැකිය. Hyacinths මුල් වසන්තයේ දී අවහිර වීමට පටන් ගනී. මල් ඉතා දීප්තිමත් හා සුවඳවත් වේ. අපි නූතන හයසින්ත් ගැන කතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ පරිකල්පනයට එහි වර්ණ විවිධත්වය සමඟ පහර දිය හැකිය - සුදු සිට මෙරූන්-කළු, රෝස සහ දම් පාට දක්වා. හයසින්ත් යනු කාලෝචිතව බලපෑම් කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම සඳහා යෝග්ය විය හැකි විවිධාකාර මල් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
පැලෑටි නවාතැන්

ආරම්භක වහලය සමඟ හරිතාගාර භාවිතා කිරීමේ පත්වීම සහ ලක්ෂණ

විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් සෑම ගිම්හාන පදිංචිකරුවෙකුගේ සිහිනයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගිම්හානයේදී පැලෑටි වැඩෙන විට, පෆ් වාතය ප්රමාණවත් නොවන විට මෙන්ම ශීත snow තුවේ දී හිම පතිත වන විට ඇය අධික ලෙස රත් වීමට බිය නැත. මෙම ලිපියෙන් අපි විවෘත වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් භාවිතා කිරීමේ අරමුණ සහ වාසිය ගැන කතා කරමු. ආරම්භක වහලක් සහිත හරිතාගාරයක් පත් කිරීම විවෘත වහලක් සහිත සියලුම හරිතාගාර සාමාන්‍යයෙන් පාරභාසක වන අතර වහලය ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කිරීමේ පද්ධතිය මඟින් ශාක සඳහා හිරු එළිය විකාශනය කිරීමට සහ විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසයි.
තව දුරටත් කියවන්න