ඉර්ගා

ශීත for තුව සඳහා ඉර්ගු සකස් කරන්නේ කෙසේද: වට්ටෝරු හිස්

ඉර්ගා යනු කුඩා හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ (විෂ්කම්භය 0.8-1.8 සෙ.මී.) තද නිල්, අඩු බොහෝ විට රතු ය. පඳුරු ඉතා අව්‍යාජ හා හාඩි ය. එය ගෙවතු බිම්වල මෙන්ම වනයේද සොයාගත හැකිය. ශාකය කලින් දරා ගැනීමට පටන් ගනී, බෝගය බහුල වේ. එබැවින් ඉඩම් බිම්වල ෂැඩ්බෙරි වගා කිරීම ලාභදායී හා සරල කාර්යයකි.
තව දුරටත් කියවන්න