ප්රවර්ගය ආහාරයට ගත හැකි හතු

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ආහාරයට ගත හැකි හතු

ආහාරයට ගත හැකි හතු, විස්තර සහ හතු වර්ග මොනවාද?

ෆෝසා අයත් වන්නේ ෆිසාලක්‍රීව් පවුලේ හතු කුලයටය. ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු වර්ග තිබේ. බිම්මල් සෙන්ටිමීටර 2 සිට 10 දක්වා කුඩා පැතලි තොප්පිය ඇත. තරුණ හතු සැහැල්ලු දාර සහිත උත්තල බොනෙට් එකක් ඇති අතර වඩාත් පරිණත අයට ඒකවර්ණ, කහ හෝ දුඹුරු පැහැයක් ඇත. එය වැදගත් ය! ආහාරයට ගත හැකි හා ආහාරයට ගත නොහැකි හතු අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අප ඉගෙන ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න