ප්රවර්ගය මුල් ගෝවා

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග
සයිබීරියාව සඳහා තක්කාලි

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම තක්කාලි වර්ග

18 වන ශතවර්ෂයේ පළමු තක්කාලි රුසියාවේ දර්ශනය වූ විට, ඔවුන් එතරම් ජනප්‍රිය වනු ඇතැයි කිසිවෙකුට සිතාගත නොහැකි විය. එපමණක් නොව, මෙම එළවළු උණුසුම් කලාපවල පමණක් නොව ආක්ටික් සාගරයේ තෙල් වේදිකාවල පවා වගා කරන ලදී. සයිබීරියාව වැනි කලාපයක මෙම බෝගය වගා කිරීම ගැන කතා කිරීමට ඇත්තේ කුමක්ද?

තව දුරටත් කියවන්න
මුල් ගෝවා

වැඩීම සඳහා මුල් ගෝවා වල හොඳම ප්රභේද

මෙම ගෝවා මුල් ගබඩාවල ගබඩා රාක්ක වෙත පැමිණෙන විට පෙනෙන පළමුවන හරිත එළවළුව නොවේ, නමුත් හැමෝම එය ඉතා දැඩි ලෙස බලා සිටී. සියල්ලට පසු, මෙම ශාකය අඩංගු විටමින් වල ධනය කිසිවක් ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකිය. මේ හේතුව නිසා, avitaminosis සමඟ සටන් කිරීමට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න