නට් වත්ත

ලා දුඹුරු (ලා දුඹුරු) සහ ලා දුඹුරු: වෙනස සහ ලක්ෂණ

බොහෝ අය ගෙඩි වලට ඇලුම් කරන අතර, ඔවුන්ගේම ආහාර වේලට ඇතුළත් කර ගන්නා අතර, එමඟින් සියලු වර්ගවල පෝෂ්‍ය පදාර්ථවල ඉහළ අන්තර්ගතය, මූලද්‍රව්‍ය හා විටමින් හෝඩුවාව සොයා ගැනීම පුදුමයක් නොවේ. වඩාත්ම ජනප්‍රිය, වෙනත් ගෙඩි වර්ග සමඟ, ලා දුඹුරු සහ ලා දුඹුරු ය. ඒවා අතර වෙනස වැදගත් නොවන අතර සමහර විට මිනිසුන් විසින් නිශ්චිතව දක්වා නැත.
තව දුරටත් කියවන්න