ප්රවර්ගය ෆියුසියියම්

අසේලියා රෝගයේ ප්‍රධාන රෝග සහ ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීම
ෆියුසියියම්

අසේලියා රෝගයේ ප්‍රධාන රෝග සහ ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීම

Azalea (ලතින් ඇස්ටේලියා) යනු හෙදර් පවුලේ රොඩ්ඩෙන්ඩ්රොන් වල ඉතා අලංකාර ශාකයකි. මල් සලාටර් එහි දී බහුල වන, දීප්තිමත් හරිත කොළ සමග සාරවත් ශාකයේ වෙනස පුදුමයි. කෙසේ වෙතත්, azalea හට රෝගීන් හා පළිබෝධ ආක්රමණයන්ට නිරාවරණය වීමෙන් එහි අයිතිකරුවන්ට කලබල විය හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
ෆියුසියියම්

අසේලියා රෝගයේ ප්‍රධාන රෝග සහ ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීම

Azalea (ලතින් ඇස්ටේලියා) යනු හෙදර් පවුලේ රොඩ්ඩෙන්ඩ්රොන් වල ඉතා අලංකාර ශාකයකි. මල් සලාටර් එහි දී බහුල වන, දීප්තිමත් හරිත කොළ සමග සාරවත් ශාකයේ වෙනස පුදුමයි. කෙසේ වෙතත්, azalea හට රෝගීන් හා පළිබෝධ ආක්රමණයන්ට නිරාවරණය වීමෙන් එහි අයිතිකරුවන්ට කලබල විය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
ෆුසාරියම්

මගේ ප්‍රදේශයේ කොරොප්සිස් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

මල් කෝරොප්සිස් විස්තර කරන්නේ කුඩා සූරියකාන්ත හෝ චමමයිල් ලෙසය. මෙම බහු වාර්ෂික ශාකය තෙතමනය නොමැතිකම ඉවසා සිටින අතර පළමු හිම තෙක් අවහිර වේ. කොරියෝප්සිස් යනු අප්‍රිකාව, උතුරු ඇමරිකාව සහ හවායි යන නිවර්තන කලාපවල නිජබිමයි. ශාකයේ දිග මීටර් 1 ක් දක්වා වර්ධනය වේ. විෂ්කම්භය සහිත ලස්සන මල් 10 සෙ.මී.
තව දුරටත් කියවන්න