ප්රවර්ගය බෝග ගබඩා කිරීම

අලුත් අවුරුද්දට පෙර කොමඩු ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද?
බෝග ගබඩා කිරීම

අලුත් අවුරුද්දට පෙර කොමඩු ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද?

බොහෝ කොමඩු ආදරවන්තයින්ට ගිම්හානයේ පමණක් නොව ශීත in තුවේ දී ද පලතුරු වල රසය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍යය. ශීත during තුවේ දී බෙරී භෝජන සංග්‍රහයක් සඳහා කළ යුතු දේ සහ එහි රසය ආරක්ෂා කර ගත හැකි ක්‍රම මොනවාද යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තර කරමු. බෙරී තේරීම fruit ල හැකි තාක් කල් පැවතීමටත්, එහි රසය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, ශීත for තුව සඳහා අස්වැන්න සඳහා කුමන කොමඩු තෝරා ගත යුතුද යන්න දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බෝග ගබඩා කිරීම

ඩිල් සඳහා රෝපණය කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම - වසන්ත, ගිම්හාන සහ ශීත in තුවේ දී

රසවත් හා සුවඳ ඩිල් කුළුබඩුවක් වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ එහි ජනප්‍රියත්වය නැති කර ගෙන නැති අතර මැද අක්ෂාංශ වල වඩාත් ප්‍රසිද්ධ හා දැරිය හැකි කුළුබඩු වර්ගයක් ලෙස දිගටම පවතී. දිගු ශීත After තුවකට පසු, ශරීරය දුර්වල වූ විට සහ ඔබට උයනේ නැවුම් විටමින් අවශ්‍ය වූ විට, ප්‍රශ්නය වන්නේ: වසන්තයේ දී විවෘත භූමියේ ඩිල් රෝපණය කරන්නේ කවදාද?
තව දුරටත් කියවන්න
බෝග ගබඩා කිරීම

අලුත් අවුරුද්දට පෙර කොමඩු ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද?

බොහෝ කොමඩු ආදරවන්තයින්ට ගිම්හානයේ පමණක් නොව ශීත in තුවේ දී ද පලතුරු වල රසය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍යය. ශීත during තුවේ දී බෙරී භෝජන සංග්‍රහයක් සඳහා කළ යුතු දේ සහ එහි රසය ආරක්ෂා කර ගත හැකි ක්‍රම මොනවාද යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තර කරමු. බෙරී තේරීම fruit ල හැකි තාක් කල් පැවතීමටත්, එහි රසය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, ශීත for තුව සඳහා අස්වැන්න සඳහා කුමන කොමඩු තෝරා ගත යුතුද යන්න දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න