ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී නට් සිටුවීම

ඉහළ Walnut රෝපණ ඉඟි
සරත් සෘතුවේ දී නට් සිටුවීම

ඉහළ Walnut රෝපණ ඉඟි

Walnut යනු සුන්දරත්වය, සෞඛ්‍යය සහ හොඳ මනෝභාවය පිළිබඳ විශිෂ්ට ප්‍රභවයකි. එය සැලකිය යුතු විටමින් ප්‍රමාණයක් (ඊ, ඒ, පී, සී, බී) අඩංගු වන අතර, හෝඩුවාවන්ගේ මූලද්‍රව්‍ය (සෝඩියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, පොටෑසියම්, අයඩින්, යකඩ, පොස්පරස්) සහ ජීව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු බැවින් එය "ජීවන වෘක්ෂය" ලෙසද හැඳින්වේ. ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මෙන්ම නිල වෛද්‍ය විද්‍යාවේද walnut භාවිතා කරන බොහෝ වට්ටෝරු තිබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී නට් සිටුවීම

ඉහළ Walnut රෝපණ ඉඟි

Walnut යනු සුන්දරත්වය, සෞඛ්‍යය සහ හොඳ මනෝභාවය පිළිබඳ විශිෂ්ට ප්‍රභවයකි. එය සැලකිය යුතු විටමින් ප්‍රමාණයක් (ඊ, ඒ, පී, සී, බී) අඩංගු වන අතර, හෝඩුවාවන්ගේ මූලද්‍රව්‍ය (සෝඩියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, පොටෑසියම්, අයඩින්, යකඩ, පොස්පරස්) සහ ජීව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු බැවින් එය "ජීවන වෘක්ෂය" ලෙසද හැඳින්වේ. ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මෙන්ම නිල වෛද්‍ය විද්‍යාවේද walnut භාවිතා කරන බොහෝ වට්ටෝරු තිබේ.
තව දුරටත් කියවන්න