ප්රවර්ගය පැටිනියා

නිවසේදී වැඩෙන පොටුනියා
පැටිනියා

නිවසේදී වැඩෙන පොටුනියා

ගෘහස්ථ ශාක වලට ආදරය කරන සියල්ලන්ම පාහේ අව්‍යාජ පෙටුනියා ගැන දැන සිටිති. එය බොහෝ විට උද්‍යානවල, චතුරස්රවල, බැල්කනිවල සහ ලොග්ජියා වල දක්නට ලැබේ. එළිමහනේ සාමාන්‍යයෙන් සරල පෙටුනියා රෝපණය කළේය. සුළඟේ හෝ වර්ෂාවේ බලපෑම යටතේ ටෙරී ප්‍රභේද ඉක්මනින් මැකී ගොස් ඒවායේ සියලු සුන්දරත්වය නැති කර ගනී. නිවසේදී පොටුනියා වැඩීම සහ ඇයව රැකබලා ගැනීම පහසුය; ඔබ නීති කිහිපයක් අනුගමනය කළ යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
පැටිනියා

නිවසේදී වැඩෙන පොටුනියා

ගෘහස්ථ ශාක වලට ආදරය කරන සියල්ලන්ම පාහේ අව්‍යාජ පෙටුනියා ගැන දැන සිටිති. එය බොහෝ විට උද්‍යානවල, චතුරස්රවල, බැල්කනිවල සහ ලොග්ජියා වල දක්නට ලැබේ. එළිමහනේ සාමාන්‍යයෙන් සරල පෙටුනියා රෝපණය කළේය. සුළඟේ හෝ වර්ෂාවේ බලපෑම යටතේ ටෙරී ප්‍රභේද ඉක්මනින් මැකී ගොස් ඒවායේ සියලු සුන්දරත්වය නැති කර ගනී. නිවසේදී පොටුනියා වැඩීම සහ ඇයව රැකබලා ගැනීම පහසුය; ඔබ නීති කිහිපයක් අනුගමනය කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න
පැටිනියා

පොටුනියා පොහොර රහස්: බහුල සපුෂ්පක සඳහා ශාකයක් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද

වසන්ත හා ගිම්හානයේදී ඔබේ ඇස් ලස්සන දෙයක් සතුටු කිරීමටත්, ඔබේ අංගනය, බැල්කනිය සහ ජනෙල් කවුළුව මල් වලින් සරසා ගැනීමටත්, ඔබ වටා සුවපහසුවක් ඇති කිරීමටත්, අලංකාරය භුක්ති විඳීමටත් ඔබට අවශ්‍යය. ශාක විශේෂ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. ඔබට ඒවා තනිවම වගා කිරීමට හෝ භාජන වල රෝපණය කළ හැකිය. එහි විවිධත්වයේ පළමු ස්ථානය, වර්ණ හා සුන්දරත්වයේ පොහොසත් පලතුර වන්නේ පෙටුනියා ය.
තව දුරටත් කියවන්න