ප්රවර්ගය සූකිරි

නිවසේදී පතොක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?
සූකිරි

නිවසේදී පතොක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

ලෝකයේ පවතින සියලුම පතොක් විශේෂයන් එක් මාතෘකාවකින් විස්තර කිරීමට හැකියාවක් නැත - විශේෂ 5,000 ක් පමණ ඇත, එබැවින් මෙම ද්‍රව්‍යය නිවාස එකතු කිරීම සඳහා වඩාත්ම සිත්ගන්නාසුලු ඒවා පමණක් සලකා බලයි, උද්භිද විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ සහ රැකවරණය සහ වගාව සඳහා වන නීති රීති දක්වයි. උද්භිද විස්තරය සහ ප්‍රභේද නුහුරු නුපුරුදු ශාක හැඳින්වීමට “පතොක්” යන ග්‍රීක වචනය මීට පෙර භාවිතා කරන ලදී.

තව දුරටත් කියවන්න
සූකිරි

කෝමාරිකා - වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ශාක භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ මොනවාද?

කෝමාරිකා සහ කෝමාරිකා යනු එකම ශාකයකට අයත් වුවද ඒවායේ පෙනුම, සංයුතිය හා යෙදුම අනුව වෙනස් වන ශාක දෙකකි. පුරුදු කෝමාරිකා යනු ගස් පැළෑටියක් වන අතර එය "අග්ගිස්" ලෙසද හැඳින්වේ. කෝමාරිකා යනු තණකොළ ප්‍රභේදයක් වන අතර එය ගසකට සමාන කඳක් සාදන්නේ නැති අතර එහි කොළ තහඩු මූල කරපටි (රොසෙටා) වලින් වර්ධනය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
සූකිරි

නිවසේදී පතොක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

ලෝකයේ පවතින සියලුම පතොක් විශේෂයන් එක් මාතෘකාවකින් විස්තර කිරීමට හැකියාවක් නැත - විශේෂ 5,000 ක් පමණ ඇත, එබැවින් මෙම ද්‍රව්‍යය නිවාස එකතු කිරීම සඳහා වඩාත්ම සිත්ගන්නාසුලු ඒවා පමණක් සලකා බලයි, උද්භිද විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ සහ රැකවරණය සහ වගාව සඳහා වන නීති රීති දක්වයි. උද්භිද විස්තරය සහ ප්‍රභේද නුහුරු නුපුරුදු ශාක හැඳින්වීමට “පතොක්” යන ග්‍රීක වචනය මීට පෙර භාවිතා කරන ලදී.
තව දුරටත් කියවන්න