ප්රවර්ගය හරිතාගාර

ආවරණ ද්‍රව්‍ය සහිත චාප වලින් අපි හරිතාගාර සාදන්නෙමු
හරිතාගාර

ආවරණ ද්‍රව්‍ය සහිත චාප වලින් අපි හරිතාගාර සාදන්නෙමු

බොහෝ විට ඉඩම් හිමියන්ට හරිතාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍යය. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ඔවුන්ගේ තේරීම ආවරණ ද්‍රව්‍යයක් සහිත ආරුක්කු ව්‍යුහයක් මත නතර වේ. එය විවෘත භූමියේ හෝ හරිතාගාරයක ස්ථාපනය කළ හැකිය. ආවරණ ද්රව්ය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම පහසුය (අවශ්ය නම්), රාමුව දිගු වේ. එය ස්වාධීනව කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
හරිතාගාර

හරිතාගාර සඳහා ස්වයංක්‍රීය ධාවකය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය: ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, ද්විමාන සහ හයිඩ්‍රොලික්

හරිතාගාරය පිට කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අස්වැන්න පමණක් නොව එය තුළ ඇති භෝග වල ශක්‍යතාවයට ද බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වේ. හරිතාගාර විකාශනය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ: ස්වයංක්‍රීය හා අත්පොත. අතින් අතින් විවෘත වහලක් සහිත වාතාශ්‍ර, කොටස් හෝ හරිතාගාර ඇතුළත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න