තල්මස් රන්කුලස්

රන්කුලස් රෝපණය කිරීමේදී හා වැඩෙන විට ඔබ දැනගත යුතු දේ

ගෙවතු හිමියන්ගේ සහ මල් සැරසිලි කරුවන්ගේ වඩාත් ආදරණීය මල්වලින් එකක් වන්නේ උද්‍යාන රන්කුනුලස් නොහොත් එය බටර්කප් ලෙස හැඳින්වේ. එය විවිධ වර්ණ විචලනයන් ඇති අතර එම නිසා නිර්මාණ මන fant කල්පිතයේ සැරිසැරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ගෙවතු රන්කුලස් වර්ග සියලු වර්ගවල සමනලුන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදිය හැකිය: කැළඹිලි හැඩැති හෝ අප්‍රිකානු, ඒවායේ මල් peony හැඩයට සමාන ය; පර්සියානු, අංකුරයක ස්වරූපයෙන් රෝස මලක් සමාන වේ.
තව දුරටත් කියවන්න