ප්රවර්ගය කරවිල

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ගොර්ඩ්ස්

වැඩෙන පෙපිනෝ: සදාහරිත බහු වාර්ෂික පැළ සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

Pepepino යනු එවැනි ප්රශ්නයක් විය හැකි ය, සමහර විට මෙම පුද්ගලයා අසන සෑම පුද්ගලයෙකුගෙන්ම අසයි. මෙම ලිපියෙන් අපි මෙම රසවත් ශාක ගැන කතා කරමු. රටෙහි පෙපීනෝ සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ මූලික මූලධර්ම සොයා ගන්නෙමු. පැපිනෝ - මේ පැපිනෝ ශාකය කුමක්ද? සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන්නේ කොමඩු ලෙසයි. එය දකුණු ඇමරිකාවෙන් නිවුස්හයිඩ් පවුලෙන් සදාහරිත පඳුරකි.
තව දුරටත් කියවන්න