ප්රවර්ගය Smokehouse

ස්මෝක්හවුස්

වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්‍රම වලින් සීතල දුම් දමන දුම් සාදා ගන්නේ කෙසේද

වෙළඳාම පුළුල් පරාසයක දුම් නිෂ්පාදන සපයයි. නමුත් පුද්ගල අවශ්‍යතා සම්පුර්ණයෙන්ම සපුරාලන සැබවින්ම මුල් රසය හා රසය ඔවුන්ට ලබා දීම සඳහා නිවසේදී දුම් පානය කළ හැක්කේ උණුසුම් හෝ සිසිල් ස්වරූපයෙන් පමණි. එහි සීතල දුමාර දුම් ලාම්පුව උණුසුම් දුමාරයක් භාවිතා කරන සමාන ගෘහ උපකරණයකින් වෙනස් වනු ඇත, දුම් දමන ක්‍රියාවලිය ගිනි උදුනෙන් දැවෙන ඉන්ධන සමඟ උදුනෙන් වෙන් කරන දුරින් පමණි.
තව දුරටත් කියවන්න
ස්මෝක්හවුස්

පවතින මෙවලම් වලින් උණුසුම් දුම් දුම් හවුස් සාදා ගන්නේ කෙසේද

සුවඳ, දුම හා කුළුබඩු සුවඳ, මස් හෝ උණුසුම් දුම් සහිත රළු මාළු උත්සව මේසය අලංකාර කරනු ඇත, දෛනික මෙනුවේ විවිධත්වයක් ඇති කරවන අතර සොබාදහම පිළිබඳ විනෝද චාරිකාවක් සැබවින්ම අමතක කළ නොහැකි වනු ඇත. උණුසුම් දුම් දුමාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ උපකරණය සහ මූලධර්මය ඔබට නිෂ්පාදන විශාල ලැයිස්තුවක් සමඟ උණුසුම් දුම් ක්‍රමයක් පිළියෙළ කළ හැකිය: නරක යැයි සිතා මස්, මස්, කුකුළු මස්, මාළු සහ එළවළු.
තව දුරටත් කියවන්න