ප්රවර්ගය විවෘත භූමිය සඳහා වම්බටු වර්ග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්
වැටීම තුළ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්

සෑම උයන් ශාලාවක් අලංකාරව හා මනරම් උද්යානයක් සිහින දකිනු ඇත. ඒ නිසා පඳුරු පඳුරු, අලංකාර මල්, බොහෝ පල දරන්නන් ගස් වර්ධනය වේ ... අවිනිශ්චිත ඇස් පෙනීම! ලස්සන පළතුරු ගස්වලින් එකක් ඇප්රිකොට් ඇටයේ, එය අපේ ඇස්වලට රසවත් මල් සමග සතුටු වන අතර, ඇප්රිකොට් ඇරෝක්රෝට් ඇටයේ රසය සහ අසමසම පෙනුම අසමසම වේ. ඇප්රිකොට් යනු ඉතා ප්රබල ගසක් නොවේ. නිසි සැලකිල්ලකින් යුතුව, අපගේ උත්සාහයන් සඳහා, ඉහළ අස්වැන්නක් අපට ලබා දෙයි.

තව දුරටත් කියවන්න
විවෘත බිම් සඳහා වම්බටු වර්ග

විවෘත බිම් සඳහා වම්බටු හොඳම වර්ග

වසර 10 කට පෙර නම් මුලින්ම දකුණු පැත්තෙන් මුලින්ම මුලින්ම මුලින්ම වම්බටු ලෙස සලකනු ලැබුවේ වඳුරන් ලෙසය. අද දින මෙම සංස්කෘතිය සෑම ඇඳක් තුලම දැකිය හැකිය. එය රසවත් මාංශ පෝෂණය කර ඇති විට එය සතුටට පත් කිරීම අපහසුය. විශේෂයෙන්, ඔබ ඔබේම වත්ත ඇඳ ඇති නම්, වම්බටු පැල සිටුවීමට විශේෂ ස්ථානයක් ඇති බව පෙනේ.
තව දුරටත් කියවන්න