ප්රවර්ගය කොලස්ව

නිවසේදී කොලියස් රැකවරණය
කොලස්ව

නිවසේදී කොලියස් රැකවරණය

කොලූස් (ලතින් භාෂාවෙන් "කොලූස්" - "නඩුව") යනු එහි දීප්තිමත් කොළ සඳහා වගා කරන බහු වාර්ෂික, සදාහරිත, බුෂ් ශාකයකි. එය අප්රිකාවේ සහ ආසියාවේ නිවර්තන කලාපවලින් පැමිණෙයි. එය දහනව වන සියවසේ යුරෝපයට හඳුන්වා දෙන ලදී. ඔබ දන්නවාද? කෝල්ස් ද "nettle" ලෙසද හැඳින්වේ. සහ "දුප්පත් ක්රෝටන්" - ක්රෝටන් හා සමාන සාපේක්ෂ මිලෙන් වර්ණවත් වර්ණය නිසාය.

තව දුරටත් කියවන්න
කොලස්ව

නිවසේදී කොලියස් රැකවරණය

කොලූස් (ලතින් භාෂාවෙන් "කොලූස්" - "නඩුව") යනු එහි දීප්තිමත් කොළ සඳහා වගා කරන බහු වාර්ෂික, සදාහරිත, බුෂ් ශාකයකි. එය අප්රිකාවේ සහ ආසියාවේ නිවර්තන කලාපවලින් පැමිණෙයි. එය දහනව වන සියවසේ යුරෝපයට හඳුන්වා දෙන ලදී. ඔබ දන්නවාද? කෝල්ස් ද "nettle" ලෙසද හැඳින්වේ. සහ "දුප්පත් ක්රෝටන්" - ක්රෝටන් හා සමාන සාපේක්ෂ මිලෙන් වර්ණවත් වර්ණය නිසාය.
තව දුරටත් කියවන්න
කොලියස්

විවෘත භූමියේ සිටුවීම සඳහා කොලියස් ප්‍රභේද පිළිබඳ විස්තරය

කොලියස් යනු තණකොළ හා උප පඳුරු සහිත ශාකයකි. උද්‍යාන හිමියන් විසින් ඔවුන්ගේ අලංකාර පෙනුම සඳහා ගරු කරනු ලැබේ. කොළ, සෙවන සහ රටා වල වර්ණය මෙන්ම ඒවායේ අසාමාන්‍ය හැඩය නිසා භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී කොලියස් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඩ්‍රැගන් බ්ලැක් කොලියස් බ්ලැක් ඩ්‍රැගන් සමහර විට වඩාත්ම අද්භූත ප්‍රභේදයයි.
තව දුරටත් කියවන්න