කොත්තමල්ලි

කාන්තාවන් සඳහා කොත්තමල්ලි වල වාසිදායක ගුණාංගවල ලක්ෂණ

කොත්තමල්ලි, හෝ කොත්තමල්ලි - සමහර අය පාහේ පිළිම වන්දනා කරන කුළුබඩු වර්ගයක් වන අතර අනෙක් අයට වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම නැගී සිටිය නොහැක. Причиной тому является характерный, ни с чем не сравнимый, запах растения.කෙසේ වෙතත්, රසයට අමතරව, කොත්තමල්ලි වලට තවත් බොහෝ දේ ඇත, අඩු රසවත් හා වඩා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න