ප්රවර්ගය ජල බිංදු

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම
කෘමීන්

කුරුමිණියා: medicine ෂධ හා පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා කිරීම

සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මවිතයට පත් නොවේ. කාරණය දැනටමත් ෂුකොග්ලොවනියා වෙත පැමිණ ඇති අතර, ජීවමාන ස්වරූපයෙන්. අපි කතා කරන්නේ කුරුමිණියන්ගේ මායාකාර වෛද්‍යවරයා හෙවත් අඳුරු-බ්‍රෝ, ජන සුව කරන්නන්ට අනුව පිළිකා සහ ඒඩ්ස් වැනි දරුණු රෝග සමඟ පවා සටන් කිරීමට හැකියාව ඇත. ජීව විස්තරය පෙනුමේ - එය කුඩා කළු දෝෂයකි 5 මි.මී.

තව දුරටත් කියවන්න
බිංදු වාරිමාර්ග

බිංදු ටේප් - තෝරාගෙන ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද

බිංදු පටි යනු භූමියට ජලය සපයන සැලසුමේ අනිවාර්ය අංගයකි. වාරිමාර්ග ක්රමය හැකි තරම් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ තෝරාගැනීමේදී බරපතල ලෙස සැලකිය යුතුය. බිංදු පටි යනු කුමක් සඳහාද? භූ දර්ශන ලක්ෂණ නොසලකා ඕනෑම ප්‍රදේශයකට පාහේ ප්‍රශස්ත වාරිමාර්ග සැපයීමට බිංදු ටේප් ඉඩ දෙයි.
තව දුරටත් කියවන්න