ප්රවර්ගය මුල් ඇපල් වර්ග

ඇපල් මුල් වර්ග: ලක්ෂණ, රස, වාසි සහ අවාසි
මුල් ඇපල් වර්ග

ඇපල් මුල් වර්ග: ලක්ෂණ, රස, වාසි සහ අවාසි

ඇපල් ඉඩම් වල විටමින් ගබඩාවක් ලෙස හැඳින්වේ. ශරීරයේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය විටමින් හා අත්යවශ්ය මූලද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් අඩංගු වේ. පළතුරු යකඩ, පොටෑසියම් හා කැල්සියම් ප්රධාන ප්රභේදය ආහාර ජීර්ණ පත්රිකාව, හෘදය සහ රුධිර නාල වල වැඩ සඳහා ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
මුල් ඇපල් වර්ග

ඇපල් මුල් වර්ග: ලක්ෂණ, රස, වාසි සහ අවාසි

ඇපල් ඉඩම් වල විටමින් ගබඩාවක් ලෙස හැඳින්වේ. ශරීරයේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය විටමින් හා අත්යවශ්ය මූලද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් අඩංගු වේ. පළතුරු යකඩ, පොටෑසියම් හා කැල්සියම් ප්රධාන ප්රභේදය ආහාර ජීර්ණ පත්රිකාව, හෘදය සහ රුධිර නාල වල වැඩ සඳහා ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න
මුල් ඇපල් වර්ග

ඇපල් වර්ගය "සිහින": වාසි සහ අවාසි, රෝපණ හා රැකවරණය

අද ඇපල් නොමැතිව ඇපල් ගෙඩියකින් කළ නොහැක. මෙම සංස්කෘතිය ජනප්රිය, සුරංගනා කතා, ගීත සහ ගීත වලින් විස්තර කර ඇත. අපගේ අක්ෂාංශ වල ඇපල් ජනප්‍රිය වන අතර ඉල්ලුමට අනුව ඒවා නැවුම් මෙන්ම විවිධ ටින් හෝ වෙනත් සූදානමකදී ආදරය කෙරේ. ඇපල් ප්‍රභේද බෝ කිරීමේ ඉතිහාසය "සිහිනය" අපේ අක්ෂාංශ වල දුර්ලභ සීතල හා සමහර විට දැඩි ශීත are තුව නොවේ. මේ නිසා අභිජනනය කරන්නන් නිරන්තරයෙන් පලතුරු හා බෙරී භෝග වැඩි දියුණු කරන අතර අපේ කලාපයේ දේශගුණික තත්ත්වයන්ට වඩා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද ගෙන එයි.
තව දුරටත් කියවන්න