හර්ඩින්ග්

රොමානොව් බැටළුවන්ගේ සියලුම ලක්ෂණ සහ සාර්ථක අභිජනනය සඳහා නිර්දේශ

සියලුම ස්ලාවික් ජනයා සඳහා, ප්‍රධාන මස් වර්ගය වන්නේ ork රු මස් ය, අපේ සීයා පවා බැටළුවන් ඇති කිරීමේ දී ඉතා ක්‍රියාශීලී විය. පවුලට ආකර්ශනීයයි, මෙම සතුන් මස් නිසා නොව, ඔවුන්ගේ සුන්දර, සුඛෝපභෝගී හා උණුසුම් ෆ්රෙන්සයෙන් නිසා නොවේ. එසේම, අතීතයේදී, බැටළුවාගේ සම ඉතා වැදගත් වන අතර එය ඉතා උග්ර ඉෙමොලිමන්ට් තුළ උණුසුම් විය හැක.

තව දුරටත් කියවන්න