ක්වීන්ස්

Quince: කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

ඇපල් ගෙඩියක් මෙන් පෙනෙන ලෙමන් හෝ තද කහ පැහැති මුතු ඇටයක් වැනි අසාමාන්‍යතාවයකින් ආකර්ෂණය වන quince පළතුරු පලතුරු වල විටමින් සංචිත වලින් පොහොසත් එකකි. පළතුරු වල අඩංගු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් සතිපතා ආහාර වේලෙහි අද්විතීය හා ප්‍රමාණවත් ඉල්ලුමක් ඇති කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න