ප්රවර්ගය වට්ටෝරු

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
වට්ටෝරු

මිනිස් සෞඛ්‍යය සඳහා දෙහි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications

අපේ අක්ෂාංශ සඳහා ලෙන්ඩෙන් ඉතා සාමාන්යයෙන් ගසකි. එය අව්‍යාජ, අලංකාර වන අතර ඒ සමඟම එය විශාල සෙවනක් ලබා දෙයි, එම නිසා එය බොහෝ විට පොහොසත් වතු වල මං තීරු නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. උයන්පල්ලෙකු සඳහා, මෙම ගස සැබෑ තෑග්ගකි: වැටීමකදී, ඔබට කොළ ඉවතට ගැනීමට අවශ්‍ය නැත, එය කැපී පෙනෙන ලෙස කුණුවෙමින්, අවශ්‍ය කාබනික ද්‍රව්‍ය හා අංශු මාත්‍රවලින් පස පොහොසත් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න