ප්රවර්ගය දඩු කැබලි මගින් ප්රචාරණය කිරීම

ලචී: කැලරි අන්තර්ගතය, සංයුතිය, ප්‍රතිලාභ සහ හානිය
පලතුරු

ලචී: කැලරි අන්තර්ගතය, සංයුතිය, ප්‍රතිලාභ සහ හානිය

විදේශීය පලතුරු වැඩි වැඩියෙන් අපේ ජීවිතවලට ඇතුල් වේ. මීට පෙර අපි ටින් කළ පලතුරු ("නිවර්තන කොක්ටේල්", "අපේ යුෂ වල අන්නාසි" ආදිය) සෑහීමට පත් වූවා නම්, දැන් ඕනෑම සුපිරි වෙළඳසැලක ඔබට පහසුවෙන් පෘථිවියේ අනෙක් කෙළවරේ සිට නැවුම් පලතුරු මිලදී ගත හැකිය. ඇස් විසිරීම - නිවර්තන ප්‍රණීත ආහාරපාන සහිත වර්ණ, වර්ණ, සුවඳ, විවිධ ස්වරූපවලින් පහර දෙයි.

තව දුරටත් කියවන්න
දඩු කැබලි මගින් ප්රචාරණය කිරීම

නිවසේදී සුවඳ සුවඳ වැඩෙන ආකාරය

සුවඳ ඩ්‍රැකේනා හෝ ඩ්‍රැකේනා ෆ්‍රැට්‍රාන්ස් යනු ඩ්‍රැකේනා කුලයට අයත් සදාහරිත පඳුරකි. එය අව්‍යාජ වන අතර, අර්ධ වශයෙන්, මේ හේතුව නිසා, නිවසේ පමණක් නොව, කාර්යාලවල ද වර්ධනය වීමට එතරම් ජනප්‍රිය ය. ඔබ දන්නවාද? "ඩ්‍රැකේනා" යන වචනය පැමිණෙන්නේ ග්‍රීක "ඩ්‍රැකේනා" යන්නයි. එහි අර්ථය "ගැහැණු මකරා", "මකරා" යන්නයි.
තව දුරටත් කියවන්න