ප්රවර්ගය පෙයාර්ස් සිටුවීම

"Moskvichka" වර්ගයේ වැඩෙන පෙයාර්ස් වල සුවිශේෂතා
පෙයාර්ස් සිටුවීම

"Moskvichka" වර්ගයේ වැඩෙන පෙයාර්ස් වල සුවිශේෂතා

පෙයාර්ස් වල වඩාත් ජනප්රිය හා අපේක්ෂා කරන ප්රභේදවලින් එකක් වන්නේ "මස්කොවයිට්" ය. මෙම අව්‍යාජ පලතුරු ගස පෙයාර්ස් වල විශාල අස්වැන්නක් ගෙනෙන අතර විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ දන්නවාද? පෙයාර් "මුස්කොවයිට්" බෝ කරනු ලැබුවේ "කීෆර්" ප්‍රභේදයේ බීජ පැල නොමිලේ පරාගණය කිරීමෙනි. මොස්කව් කලාපයේ වඩාත් ජනප්‍රිය පෙයාර්ස් වර්ගයට පත්වූයේ ඇයයි.

තව දුරටත් කියවන්න
පෙයාර්ස් සිටුවීම

"ආසන දෙව්මැදුර" මුතු වගා කිරීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ නීති

පෙයාර්ස් වර්ග කිහිපයක් තිබේ. පුළුල් ලෙස ජනප්‍රිය වී ඇති ප්‍රභූ ප්‍රභේද ඇති අතර, Gardeners වෙතින් නිසි ගෞරවය දිනාගත් ඔප්පු කරන ලද ප්‍රභේද තිබේ. දෙවැන්න නම්, ඔබට සැමවිටම සහතික විය හැකිය. මෙම ප්රභේදයේ ප්රසිද්ධ නියෝජිතයෙකු වන්නේ ආසන දෙව්මැදුරයි. පෙයාර් ආසන දෙව්මැදුර, විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම ප්‍රභේදය 1990 දී බෝ කරන ලදී
තව දුරටත් කියවන්න
පෙයාර්ස් සිටුවීම

"Moskvichka" වර්ගයේ වැඩෙන පෙයාර්ස් වල සුවිශේෂතා

පෙයාර්ස් වල වඩාත් ජනප්රිය හා අපේක්ෂා කරන ප්රභේදවලින් එකක් වන්නේ "මස්කොවයිට්" ය. මෙම අව්‍යාජ පලතුරු ගස පෙයාර්ස් වල විශාල අස්වැන්නක් ගෙනෙන අතර විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ දන්නවාද? පෙයාර් "මුස්කොවයිට්" බෝ කරනු ලැබුවේ "කීෆර්" ප්‍රභේදයේ බීජ පැල නොමිලේ පරාගණය කිරීමෙනි. මොස්කව් කලාපයේ වඩාත් ජනප්‍රිය පෙයාර්ස් වර්ගයට පත්වූයේ ඇයයි.
තව දුරටත් කියවන්න
පෙයාර්ස් සිටුවීම

"ලියුබිටිට්සා යකොව්ලෙවා" වර්ගයේ වැඩෙන පෙයාර්ස් වල සුවිශේෂතා

මෙම ලිපියෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ "ලියුබිමිට්සා යකොව්ලෙවා" යන මුතු වර්ගයට ය. මෙම පළතුරු ගස වගා කිරීමට සහ වර්ධනය කිරීමට ඔබට උපකාර වන සියලුම අවශ්ය තොරතුරු ඔබ සොයාගනු ඇත. පෙයාර් "ප්‍රියතම යාකොව්ලෙව්", සාමාන්‍ය තොරතුරු මුතු "ප්‍රියතම යාකොව්ලෙව්" සිටුවීමට පෙර ඔබ විවිධත්වය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් කියවා රසවත් historical තිහාසික කරුණු දැන හඳුනා ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න