ප්රවර්ගය චිකන් කොක්කු

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ
සම්මත රාස්ප්බෙරි

වැඩෙන රාස්ප්බෙරි වල සමහර ලක්ෂණ

උද්යාන තුළ රතු පැහැති පඳුරු කිසිවෙකු පුදුමයට පත් කිරීම හා රාස්ප්බෙරි ගසක්? විශාල ආකර්ෂණීය පලතුරු සහිත මනරම් මනරම් ගස් උනන්දුව හා අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. අපි කතා කරන්නේ සම්මත රාස්ප්බෙරි වර්ග ගැන ය. රාස්ප්බෙරි ගසේ ප්‍රභේද තද රතු පාට ගස් වර්ග තුනක් අපේ ප්‍රදේශවල බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර අපි ඒවා ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
චිකන් කෝප්

කුකුළු මස් කෝපි වැඩිදියුණු කිරීම: කිකිළියන් සඳහා කූඩුව සාදා ගන්නේ කෙසේද?

පෞද්ගලික නිවසක සෑම හිමිකරුවෙකුටම කුකුළන් ඇති කිරීම ආරම්භ විය. මෙය පුදුමයට කාරණයක් නොවේ, මන්ද ඒවා රැකබලා ගැනීම අපහසු නොවන අතර නිවසේ සෑම විටම නැවුම් බිත්තර ඇති වේ. වසර කිහිපයකට පසු කුකුළු මස් මස් වලට කපා ඇත. කිකිළියන්ගේ වඩාත් කැමතිම හා ජනප්‍රිය ප්‍රභේදය වන්නේ ස්ථරයි.
තව දුරටත් කියවන්න