චිකන් කෝප්

කුකුළු මස් කෝපි වැඩිදියුණු කිරීම: කිකිළියන් සඳහා කූඩුව සාදා ගන්නේ කෙසේද?

පෞද්ගලික නිවසක සෑම හිමිකරුවෙකුටම කුකුළන් ඇති කිරීම ආරම්භ විය. මෙය පුදුමයට කාරණයක් නොවේ, මන්ද ඒවා රැකබලා ගැනීම අපහසු නොවන අතර නිවසේ සෑම විටම නැවුම් බිත්තර ඇති වේ. වසර කිහිපයකට පසු කුකුළු මස් මස් වලට කපා ඇත. කිකිළියන්ගේ වඩාත් කැමතිම හා ජනප්‍රිය ප්‍රභේදය වන්නේ ස්ථරයි.
තව දුරටත් කියවන්න