ප්රවර්ගය වැඩෙන රාබු

රාබු කටුක වන්නේ ඇයි සහ වැඩෙන විට වෙනත් ගැටළු
වැඩෙන රාබු

රාබු කටුක වන්නේ ඇයි සහ වැඩෙන විට වෙනත් ගැටළු

බොහෝ ගෙවතු වගාකරුවන්ට එළවළු සමය විවෘත කිරීම, වසන්ත බහුලතාවය සහ උද්‍යානයේ පළමු ජයග්‍රහණයන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම මූල භෝග සඳහා විශේෂ කොන්දේසි අවශ්‍ය නොවන අතර නඩත්තු කිරීම එතරම් පහසුය. එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, බොහෝ විට ඔවුන් ද පළමු බලාපොරොත්තු සුන්වීම් බවට පත්වේ. රාබු ඊතලය වෙත යන්නේ ඇයි, තිත්තකම හෝ කුහර ලබා දෙන්නේ, එළවළු වගා කරන්නන් කරන වැරදි මොනවාද, බෝගය බේරා ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද - මේ සියල්ල ගැන අපි පසුව ලිපියෙන් කියමු.

තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන රාබු

රාබු වගා කිරීමට ඉගෙන: රෝපණ, රැකවරණය, අස්වැන්න

සෑම වැඩකටම එක් එක් උයන්, සංස්කෘතියේ සංස්කෘතිය, හැම විටම වැරදියි, වර්ධනය වන විට එය එසේ නොවේ. බොහෝදෙනෙකු සඳහා එවන් බෝග අතර, රේඩියස් ව්යතිරේකයක් නොවේ. වඩාත්ම පූර්වගාමී සංස්කෘතිය. රාබු වගාව සඳහා ප්රමාණවත් දැනුමක් ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, කෙසේ වෙතත් අස්වැන්න නෙළන සුලු නැත - දුප්පත් ටේල් වර්ධනය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන රාබු

රාබු කටුක වන්නේ ඇයි සහ වැඩෙන විට වෙනත් ගැටළු

බොහෝ ගෙවතු වගාකරුවන්ට එළවළු සමය විවෘත කිරීම, වසන්ත බහුලතාවය සහ උද්‍යානයේ පළමු ජයග්‍රහණයන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම මූල භෝග සඳහා විශේෂ කොන්දේසි අවශ්‍ය නොවන අතර නඩත්තු කිරීම එතරම් පහසුය. එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, බොහෝ විට ඔවුන් ද පළමු බලාපොරොත්තු සුන්වීම් බවට පත්වේ. රාබු ඊතලය වෙත යන්නේ ඇයි, තිත්තකම හෝ කුහර ලබා දෙන්නේ, එළවළු වගා කරන්නන් කරන වැරදි මොනවාද, බෝගය බේරා ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද - මේ සියල්ල ගැන අපි පසුව ලිපියෙන් කියමු.
තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන රාබු

හරිතාගාර තුළ රාබු සිටුවීම හා වැඩීම, සකස් කිරීම, රැකවරණය යන ලක්ෂණ

රාබු යනු දේශීය වෙළඳපොලේ වඩාත් ජනප්‍රිය මූල එළවළු වලින් එකක් වන අතර, අවුරුද්ද පුරා එය වගා කිරීමේ හැකියාව ඔබ තවමත් සලකා බලන්නේ නම්, බලාගාරයට කිසිසේත්ම මිලක් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, අවුරුද්දේ ඕනෑම වේලාවක ඉස්ම සහිත හා රසවත් මූල බෝග ලබා ගැනීම සඳහා, ඒවායේ වර්ධනය හා සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු තත්වයන් ගැන සැලකිලිමත් වීම වටී.
තව දුරටත් කියවන්න