ප්රවර්ගය ඇපල් පෙනහළු වර්ට් වල විවිධත්වය

ලොබෝ ඇපල්: උයන්පල්ලෙකු දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?
ඇපල් ලොබෝ

ලොබෝ ඇපල්: උයන්පල්ලෙකු දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?

පලතුරු වල ප්‍රමාණය හා රසය ඇපල් වර්ගයක් තෝරා ගැනීම සඳහා වඩාත්ම වැදගත් නිර්ණායක නොවේ. එමනිසා, පැළයක් සඳහා යාම - එහි සියලු අංග හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමට වග බලා ගන්න. ලොබෝ ඇපල් ප්‍රභේදයේ ලක්ෂණ, මෙම ප්‍රභේදයේ ගස හා පලතුරු වල වාසි සහ අවාසි මෙන්ම මෙම උද්‍යාන ගස රැකබලා ගැනීමේ සූක්ෂ්මතාවයන් මෙහි විස්තරාත්මකව විස්තර කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් පෙනහළු වර්ට් වල විවිධත්වය

අපි ඇපල් ගස "මෙඩුනිට්සා" සිටුවන්නෙමු: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ, රෝපණ සහ රැකවරණය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම

අද අපි “මෙඩුනිට්සා” වැනි අපූරු විවිධාකාර ඇපල් වර්ග සමඟ දැන හඳුනා ගන්නෙමු. මෙම ප්‍රභේදයට සුවිශේෂී ගුණාංග රාශියක් ඇති අතර එය අද්විතීය වන අතර අනෙකුත් ඇපල් වලට වඩා උසස් බවක් ලබා දෙයි. පළමුවෙන්ම, මෙය එහි අසාමාන්‍ය මී පැණි රසය වන අතර එයට ස්තූතිවන්ත වන අතර විවිධත්වයට එහි නම ලැබුණි. මී පැණි "මෙඩුනිට්සා" - විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම ප්රභේදයේ පලතුරු ගිම්හානයේදී ඉදවීමට.
තව දුරටත් කියවන්න