ප්රවර්ගය ශාඛා ෂ්රෙඩර්

ඔබේ උද්යානයේ ගොවියෙකුගේ ධාරිතාව වැඩි කරන්න
ශාඛා ෂ්රෙඩර්

ඔබේ උද්යානයේ ගොවියෙකුගේ ධාරිතාව වැඩි කරන්න

ඔබ උයනේ වැඩ කිරීම සඳහා බැරෑරුම් හා වගකීමෙන් යුතුව පිවිසෙන්නේ නම්, ඉක්මනින් හෝ පසුව ඔබට විශ්වාසදායක සහායකයකු අවශ්‍ය බව නිගමනය කරයි - විශේෂ උපකරණ. බහුකාර්ය උපාංගයක් වන යතුරුපැදිය විශාල වාසියක් ලබා දෙයි. ගිම්හානයේදී එය පස සමඟ ක්‍රියා කරයි, ශීත it තුවේ දී හිම ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර විවිධ භාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීමට ද එය භාවිතා කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
ශාඛා ෂ්රෙඩර්

ඔබේ උද්යානයේ ගොවියෙකුගේ ධාරිතාව වැඩි කරන්න

ඔබ උයනේ වැඩ කිරීම සඳහා බැරෑරුම් හා වගකීමෙන් යුතුව පිවිසෙන්නේ නම්, ඉක්මනින් හෝ පසුව ඔබට විශ්වාසදායක සහායකයකු අවශ්‍ය බව නිගමනය කරයි - විශේෂ උපකරණ. බහුකාර්ය උපාංගයක් වන යතුරුපැදිය විශාල වාසියක් ලබා දෙයි. ගිම්හානයේදී එය පස සමඟ ක්‍රියා කරයි, ශීත it තුවේ දී හිම ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර විවිධ භාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීමට ද එය භාවිතා කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
ශාඛා ෂ්රෙඩර්

උද්යාන චොප්වරකය කරන්නේ කෙසේද?

උද්‍යාන කඩදාසි කැබැල්ලක් හෝ ශාඛා ඇඹරුම් යන්තයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඩැචා රැකබලා ගැනීම පහසු කිරීම, කාලය හා ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීම සහ ඔටුනු “සැහැල්ලු” කිරීමෙන් පසු ප්‍රදේශය පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව අනවශ්‍ය හා වියලි අතු බැහැර කිරීමේ ගැටළුව විසඳීම සඳහා ය. උපාංගය වෙළඳපොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් අද එය උද්යානය සහ වත්ත සඳහා ඕනෑම භාණ්ඩ ගබඩාවක සොයාගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න