ප්රවර්ගය වැටීම තුළ Pear රැකවරණය

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
වැටීම තුළ පෙයාර් රැකවරණය

ශීත for තුව සඳහා මුතු ඇටයක් සකස් කිරීම: සරත් සෘතුවේ සත්කාරයේ නිරවද්යතාව

පෙයාර් යනු ඉතා සියුම් ශාකයකි. විශේෂයෙන්, මෙය සරත් සමය හා ශීත for තුව සඳහා සූදානම් වීම සඳහා අදාළ වේ. බොහෝ අළුත් වර්ග වල දුර්වල උෂ්ණත්වයන් නොසළකා හරින නිසා, සරළ සනීපාරක්ෂාව විශේෂයෙන් සාක්ෂරතාවය තිබිය යුතු අතර, වැදගත් වැදගත් කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්. පස නිසි ලෙස රැකබලා ගන්න. හොඳ සහ සාරවත් පස යනු ගසේ ශක්තිය හා අස්වැන්න සපයන වැදගත්ම අංගයකි.
තව දුරටත් කියවන්න