ප්රවර්ගය පුදුමයි

මොස්කව් කලාපය සඳහා Pear වර්ග
පුදුමයි

මොස්කව් කලාපය සඳහා Pear වර්ග

පෙයාර්ස් අපගේ ගෙවතු වල "රැජින" ලෙස සැලකිය හැකිය, මන්ද එය සෑම ගෘහස්ථ බිම් කැබැල්ලකම පාහේ ඇත. ළමයින් සඳහා, ඇය කුඩා කල සිටම ඇගේ ප්රියතම දේ හුරුපුරුදුය - කැන්ඩි-කැරමල් - ආදිපාදවරිය. මෙම නම පැමිණෙන්නේ පැයාර් වල පැණිරස හා රසවත් ප්‍රභේදවල නමිනි. පළතුරු "රැජින" මිනිස් සිරුරේ අසාත්මිකතා ඇති නොකරයි, එමඟින් ඇතැම් ආහාර වලට සංවේදී පුද්ගලයින්ට හානිකර නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
පුදුමයි

මොස්කව් කලාපය සඳහා Pear වර්ග

පෙයාර්ස් අපගේ ගෙවතු වල "රැජින" ලෙස සැලකිය හැකිය, මන්ද එය සෑම ගෘහස්ථ බිම් කැබැල්ලකම පාහේ ඇත. ළමයින් සඳහා, ඇය කුඩා කල සිටම ඇගේ ප්රියතම දේ හුරුපුරුදුය - කැන්ඩි-කැරමල් - ආදිපාදවරිය. මෙම නම පැමිණෙන්නේ පැයාර් වල පැණිරස හා රසවත් ප්‍රභේදවල නමිනි. පළතුරු "රැජින" මිනිස් සිරුරේ අසාත්මිකතා ඇති නොකරයි, එමඟින් ඇතැම් ආහාර වලට සංවේදී පුද්ගලයින්ට හානිකර නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න