ප්රවර්ගය ඇලෙන්කා

මොස්කව් කලාපය සඳහා තක්කාලි: හොඳම වර්ග පිළිබඳ විස්තර
ඇලෙන්කා

මොස්කව් කලාපය සඳහා තක්කාලි: හොඳම වර්ග පිළිබඳ විස්තර

පලතුරු බෝග ගණනාවක් හෝ ඒ වෙනුවට ප්‍රභේද ගණනාවක් ඇත, එය වැඩීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි කාලයක් ගත නොවේ. එවැනි වර්ග තක්කාලි අතර පවතී. එපමණක් නොව, මොස්කව් කලාපයේ කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ නොනැසී පැවතිය හැකි ප්‍රභේද තිබේ. මොන ඒවාද? මොස්කව් කලාපයේ බිම් කොටස් සඳහා, සුදුසු තක්කාලි වර්ග වගා කිරීමට හා වගා කිරීමට උපකාරී වන නීති කිහිපයක් තිබේ: පැළවලට විරල ලෙස ගසාගෙන යා යුතුය නියත වශයෙන්ම සියලු පියවර ඉවත් කරන්න වර්ෂාව අවසන් වූ සෑම අවස්ථාවකම පඳුරු වලට ෆයිටොෆොරෝසිස් දිලීර නාශක සමඟ ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. ජලය, මුදුන් ගසන්න, ඉවත් නොකළ පලතුරු ඉවත් කරන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇලෙන්කා

මොස්කව් කලාපය සඳහා තක්කාලි: හොඳම වර්ග පිළිබඳ විස්තර

පලතුරු බෝග ගණනාවක් හෝ ඒ වෙනුවට ප්‍රභේද ගණනාවක් ඇත, එය වැඩීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි කාලයක් ගත නොවේ. එවැනි වර්ග තක්කාලි අතර පවතී. එපමණක් නොව, මොස්කව් කලාපයේ කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ නොනැසී පැවතිය හැකි ප්‍රභේද තිබේ. මොන ඒවාද? මොස්කව් කලාපයේ බිම් කොටස් සඳහා, සුදුසු තක්කාලි වර්ග වගා කිරීමට හා වගා කිරීමට උපකාරී වන නීති කිහිපයක් තිබේ: පැළවලට විරල ලෙස ගසාගෙන යා යුතුය නියත වශයෙන්ම සියලු පියවර ඉවත් කරන්න වර්ෂාව අවසන් වූ සෑම අවස්ථාවකම පඳුරු වලට ෆයිටොෆොරෝසිස් දිලීර නාශක සමඟ ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. ජලය, මුදුන් ගසන්න, ඉවත් නොකළ පලතුරු ඉවත් කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇලෙන්කා

මොස්කව් කලාපයේ වම්බටු: හොඳම ප්‍රභේද සහ ඒවායේ විස්තරය

වම්බටු වලට ආදරය නොකිරීමට අපහසු නමුත් ඒවා ඔබම වැඩීම ඉතා අපහසු විය හැකිය. විශේෂයෙන්, දේශගුණික තත්වයන් එයට ඉඩ නොදෙන්නේ නම්. නමුත් ඔහු සොබාදහම සමඟ වාද විවාද කර මොස්කව් කලාපයේ වැඩීම සඳහා පවා දෙමුහුන් ප්‍රභේද වම්බටු වර්ග ඉදිරිපත් කරයි. ඒ අතරම, අද එවැනි ප්‍රභේද විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර, ඒ සෑම එකක්ම එහි විශේෂ ගුණාංග, අස්වැන්න හෝ වෙනත් ගුණාංග ගැන පුරසාරම් දෙඩීමට හැකි අතර, ඉන් එකක් තෝරා ගැනීම ඉතා අපහසු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇලෙන්කා

හොඳම හොඳම කැරට් වර්ග 6

කැරට් සංස්කෘතිය ආරම්භ වූයේ බොහෝ කලකට පෙරය - මීට වසර 4 දහසකට පමණ පෙර. අද වන විට එවැනි මූල බෝගයක් අපට සාමාන්‍ය දෙයක් වී තිබේ. නමුත් වරක් කැරට් වල රසය හා ප්‍රයෝජනය සඳහා මිනිසුන් අගය කළහ. වරක් දම් පාට මූලයේ පල්ප් වල බීටා-කැරොටින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර එය දර්ශනයේ ගුණාත්මක භාවයට හිතකර ලෙස බලපායි.
තව දුරටත් කියවන්න