ප්රවර්ගය වැටීම තුළ මිදි අස්වැන්න එකතු කිරීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
වැටීමෙන් මිදි අස්වැන්න

වැටීම තුළ මිදි කැබලි නිසි ලෙස අස්වනු නෙලීම සඳහා උපදෙස්

කැපීම ඉක්මණින් පොතු කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර, ඒවායින් වැඩෙන බීජ පැල මව් බුෂ් හා සමාන ගුණාංග හා විවිධ ලක්ෂණ ඇත. මේ හේතුව නිසා බද්ධ කිරීම මිදි සිටුවීමේ වඩාත් පොදු ක්‍රමයයි. නිවැරදි කැපීම තෝරා ගන්නේ කෙසේද? සකස් කිරීමේ කාලය සරත් සෘතුවේ දී පඳුරු විශාල වශයෙන් කප්පාදු කිරීමේදී දඩු කැබලි අස්වැන්න නෙළීම වඩා හොඳය.
තව දුරටත් කියවන්න