ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී maiden මිදි දඩු ප්රතිනිර්මාණය කිරීම

ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ භාවිතා කිරීම
ලැවෙන්ඩර්

ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ භාවිතා කිරීම

පුරාණ රෝමයේ කාලවලදී පවා ලැවෙන්ඩර් වල සුව ගුණ ගැන දැනගන්නට ලැබුණි. ප්‍රතිබැක්ටීරීය ගුණ ඇති බැවින් ඇය අත් සේදීම සඳහා ස්නානය හා වතුරට එකතු කරන ලදී. එසේම, කුළුබඩු රසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, එය අද ආහාර පිසීමට සහ බීම සෑදීමට භාවිතා කරන ලදී. පුරාණ කාලයේ සිට වර්තමානය දක්වා ලැවෙන්ඩර් හොඳ සුව ගුණ ඇති බැවින් සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී මංගල මිදි කැබලි ප්‍රජනනය කිරීම

ගැහැණු මිදි: දඩු කැබලි මගින් සරත් ප්රජනනය

ගැහැණු මිදි මිදි පවුලට අයත් වේ. මෙම බහු වාර්ෂික පඳුරු බොහෝ විට ගස් ලියානාට සමාන ය. ග්‍රීෂ්ම In තුවේ දී, කන්‍යා මිදි වල කොළ නිරන්තරයෙන් කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, වැටීම තුළ, හිම ආරම්භ වීමට බොහෝ කලකට පෙර, රතු ද .ු යට වැඩෙන දීප්තිමත් නිල් බෙරි සමඟ දීප්තිමත් දම් පාට බවට පත්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න