ශාක වැඩීම

පත්‍ර රහිත නිකට: රතු පොතෙන් ශාකයකි

අපේ අක්ෂාංශ වල සමහර විට අමුතු ශාක දක්නට ලැබේ. මේවාට, ඇත්ත වශයෙන්ම, ගණන් කළ හැකි අතර පත්‍ර රහිත මස්තිෂ්ක වේ. පුරාණ ඕකිඩ් පවුලක සාමාජිකයෙකු වන මෙම මල් විශේෂයෙන් අසාමාන්ය ජීවන රටාවක් සහ අසාමාන්ය පෙනුමක් දක්නට ලැබේ. විස්තරය සහ ඡායාරූපය පත්‍ර රහිත කෝරස් (එපිපජියම් ඇෆලම්) යනු ඕකිඩ් පවුලට අයත් ඕකිඩ් ඕකිඩ් (ඕකිඩේසී) ලෙසද හැඳින්වෙන ඕකිඩ් පවුලට අයත් ස්වදේශික යතුරු පුවරුවේ (එපිපොජියම්) කුලයේ සාමාජිකයෙකි.
තව දුරටත් කියවන්න