කහ තක්කාලි වර්ග

කහ තක්කාලි වර්ග: විස්තර කිරීම, සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ රැකවරණය

මධ්‍යධරණී මුහුදේ “ගෝල්ඩන් ඇපල්” ලෙස හඳුන්වන කහ තක්කාලි ඔවුන්ගේ විදේශීය නාමය සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්ති සහගත කරයි. මෙම දීප්තිමත්, ඉස්ම සහිත පලතුරු තක්කාලි සංස්කෘතියේ පුදුමාකාර රසය සාම්ප්‍රදායික රතු නියෝජිතයන්ට වඩා නරක ලෙස පෙන්වීමට සමත් වේ. වැදගත් වන්නේ කහ තක්කාලි අසාත්මිකතාවන්ගේ ආහාරයට හොඳින් ගැලපෙන අතර කිසිදු නරක ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති නොකිරීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න