ප්රවර්ගය පොහොර

උද්යානයේ සහ උද්යානයේ පොටෑසියම් නයිට්රේට් භාවිතය
පොහොර

උද්යානයේ සහ උද්යානයේ පොටෑසියම් නයිට්රේට් භාවිතය

ශාක, විශේෂයෙන් දුප්පත් පසෙහි ජීවත් වන අයට සාමාන්‍යයෙන් වර්ධනය වීමට හා වර්ධනය වීමට පෝෂණය අවශ්‍ය වේ. පොටෑෂ් පොහොර, වියළි හා හිම සහිත දවස් පහසුවෙන් ඉවසා ගැනීමට බෝග වලට උපකාරී වේ; මල් පිපෙන විට මල් හට ගන්නා විට පොටෑසියම් අවශ්‍ය වේ. මෙම ඛනිජ පොහොරවලින් එකක් වන්නේ පොටෑසියම් නයිට්රේට් ය.

තව දුරටත් කියවන්න
පොහොර

"සර්කෝන්" drug ෂධය භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්: ශාක පෝෂණය හා පොහොර යෙදෙන ආකාරය

විසිතුරු හා කෘෂිකාර්මික භෝගවල මුල් බැස ගැනීමට හා පූර්ණ සංවර්ධනයට දායක වන එක්ස්පීරියන්ස් නොමැතිව වර්තමාන මල් වගාව සහ ගෙවතු වගාව සිතීම දුෂ්කර ය. කෘෂි රසායනික කර්මාන්තය සෑම වසරකම නවතම මෙවලම් පරාසය වැඩි වැඩියෙන් පුළුල් කරයි. ගිම්හාන නිවැසියන් අතර විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන්නේ මෑතකදී සර්කෝන් නම් drug ෂධය වන අතර එය පොහොර මෙන්ම ශාක සඳහා වර්ධන ප්‍රවර්ධකයෙකි.
තව දුරටත් කියවන්න