ප්රවර්ගය ස්වීට් චෙරි සත්කාරය

චෙරි සත්කාර

තම අස්වන්නෙහි වඩාත් භයානක පළිබෝධකයන් සහ ඒවා control ලදායී ලෙස පාලනය කිරීම.

පලතුරු හා පලතුරු ගස් වගා කරන සෑම උයන්පල්ලෙක්ම දන්නවා ඔබේ බිම් කොටසෙහි සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිහිරි තම අස්වන්න වගා කිරීම පහසු නොවන බව. පැණිරස තම අස්වන්න වර්ග බොහොමයක් ඇත, නමුත් ඒවා සියල්ලම රෝග වලට ගොදුරු වන අතර පළිබෝධකයන්ගෙන් හානිවීමට නිරන්තරයෙන් සටන් කළ යුතුය. මිහිරි පළිබෝධකයන් ගසට සම්පූර්ණයෙන්ම බලපායි: මූල පද්ධතියේ සිට පළතුරු දක්වා.
තව දුරටත් කියවන්න
චෙරි සත්කාර

මිහිරි චෙරි රෝග: වැළැක්වීම, සං signs ා සහ ප්‍රතිකාර

අවම වශයෙන් එක් වැඩිහිටියකු හෝ දරුවන තම අස්වන්නට නොසැලකේ. ගිම්හානයේ ආරම්භය නොඉවසිලිමත්ව බලා සිටීම, අර්ධ වශයෙන් මෙම වසරේ කාලය මිහිරි හා ඉස්ම සහිත බෙරි ගෙන එන බැවිනි. සමහර උයන්, උයන්, උයන් හා ඔහුගේ ආදරණීයයන් සතුටු හා රසවත් පළතුරු සතුටු කිරීමට උද්යානය තුළ තමාගේම පැණිරස චෙරි ඇති කිරීමට කැමති වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න