ප්රවර්ගය බීජ වැපිරීම වැපිරීම

දුනු බීජ රෝපණය

ලූනු සෙවොක්: වැඩීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික උපදෙස්

ළූණු වැඩිපුරම භාවිතා කරන එළවළු වලින් එකක් වන අතර එය නොමැතිව අවම වශයෙන් එක් ජාතික ආහාරයක් ගැන සිතීම අපහසුය. ඇත්තෙන්ම, තද සුවඳක් සහ සුවඳක් ඇති එය තාප පිරියම් කරන විට ඉතා මිහිරි සටහන් ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, ආහාර පිසීම යනු මෙම එළවළු භාවිතා කළ හැකි එකම ක්‍රමය නොවේ, මන්ද එය බොහෝ විට වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී, ප්‍රතිවෛරස් drug ෂධයක් ලෙස සහ පිළිස්සුම් සඳහා නිර්වින්දකයක් ලෙස භාවිතා කරන බැවිනි.
තව දුරටත් කියවන්න
දුනු බීජ රෝපණය

ළූණු වගාවේ කෘෂි තාක්‍ෂණය: රෝපණ හා රැකවරණය පිළිබඳ නීති

අපේ දේශගුණය තුළ ළූණු අවුරුදු දෙකක් වගා කෙරේ. පළමු වසර තුළ ඔවුන් බීජ වපුරයි - චර්නුෂ්කා. මෙම බීජ වලින් වැටීමෙන් ලූනු සෙවෝක් වර්ධනය වන අතර ලබන වසරේ වසන්තයේ දී එය ඇඳන් මත රෝපණය කෙරේ. එයින් විශාල බල්බ සරත් සෘතුවේ දී වර්ධනය වේ. ලූනු යනු ලෝකයේ බොහෝ රටවල ඉතා ජනප්‍රිය එළවළු බෝගයකි. එය දිගු කලක් වගා කර ඇති අතර සාම්ප්රදායික වෛද්ය විද්යාව සහ ආහාර පිසීම සඳහා භාවිතා කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න