ප්රවර්ගය මිහිරි ගම්මිරිස් රෝපණ සත්කාර

පැපොල් ගම්මිරිස් වගාව

ඔබ ගම්මිරිස් ගැන දැන ගැනීමට අවශ්ය කුමක්ද

මිහිරි ගම්මිරිස් එළවළු වගා කරන්නන් අතර ජනප්රිය බෝගයකි. මෙය බොහෝ දෙනෙකුට පැහැදිලි කර ඇත. එය ප්රයෝජනවත් විටමින් හා ඛනිජ ගොඩක් අඩංගු වේ, තක්කාලි හා වම්බටු ඉක්මවා ඇති සංඛ්යාව, ඇස්කෝර්බික් අම්ලය අන්තර්ගතයට සමාන නොවේ. ගම්මිරිස්, ඔබේ නිවාඩු මේසයේ ඕනෑම ආහාරයක් සැරසෙනු ඇත, එය රසවත් රස හා සුවඳ ලබා දෙනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
පැපොල් ගම්මිරිස් වගාව

විවෘත භූමිය තුළ සිටුවීමෙන් පසු ගම්මිරිස් පෝෂණය කිරීම සඳහා කෙසේද

බොහෝ Gardeners ඔවුන්ගේ බිම් කොටසෙහි මිහිරි ගම්මිරිස් වගා කරති. මෙම ප්රයෝජනවත් එළවළු බීජ පැල සිටුවීම උණුසුම් සමයේදී සිදු වන අතර එබැවින් සැලකිලිමත් සැලකිල්ලක් අවශ්ය වේ. ගම්මිරිස්වලට අවශ්‍ය ජලය හා පෝෂණය ලබා දීමෙන් හොඳ අස්වැන්නක් ලැබෙනු ඇතැයි ඔබට සහතික විය හැකිය. ගම්මිරිස් බීජ පැළ තෝරා ගැනීමේ ලක්ෂණ විවෘත භූමියේ ගම්මිරිස් වගාව ආරම්භ වන්නේ බීජ පැළයක් තෝරා ගැනීමෙනි.
තව දුරටත් කියවන්න