ප්රවර්ගය හෙජි

විචිත්‍රවත් පස් පිඩැල්ලක් රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්
හෙජි

විචිත්‍රවත් පස් පිඩැල්ලක් රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සජීවී වැටවල් සෑදීමේ වඩාත් ජනප්රිය පැළෑටිය වන්නේ විවිධාකාර තණතීරුවයි. මෙම විශාල පඳුරු බොහෝ විට භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී භාවිතා වන අතර මේ සඳහා බොහෝ හේතු තිබේ. Derain variegated ඉක්මනින් වර්ධනය වන අතර, දීප්තිමත්, කම්බි කොළ සහ පොත්තේ අසාමාන්ය වර්ණය. නාගරික උද්‍යානවල සහ උද්‍යානවල එය බොහෝ විට සොයාගත හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
හෙජි

විචිත්‍රවත් පස් පිඩැල්ලක් රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සජීවී වැටවල් සෑදීමේ වඩාත් ජනප්රිය පැළෑටිය වන්නේ විවිධාකාර තණතීරුවයි. මෙම විශාල පඳුරු බොහෝ විට භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී භාවිතා වන අතර මේ සඳහා බොහෝ හේතු තිබේ. Derain variegated ඉක්මනින් වර්ධනය වන අතර, දීප්තිමත්, කම්බි කොළ සහ පොත්තේ අසාමාන්ය වර්ණය. නාගරික උද්‍යානවල සහ උද්‍යානවල එය බොහෝ විට සොයාගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
හෙජ්

කිරීටක චුබුෂ්නික්: උයනේ පඳුරක් සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

කොරොනේට් චුබුෂ්නික් යනු සුදු සුවඳැති මල් සහිත හෝර්ටෙන්සියා පවුලේ අඩු සශ්‍රීක ශාකයකි. දෙවන නම උද්‍යාන ජැස්මින් ය. බොහෝ විට බටහිර යුරෝපයේ දකුණේ දක්නට ලැබේ. මෙම ශාකය ඩැචා අලංකාර කිරීම සඳහා ඉතා සුදුසු වන අතර, එහි විස්තරය වේගවත් උයන්පල්ලා පවා සතුටු කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න