ප්රවර්ගය Urals සඳහා තක්කාලි වර්ග

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්
වැටීම තුළ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්

සෑම උයන් ශාලාවක් අලංකාරව හා මනරම් උද්යානයක් සිහින දකිනු ඇත. ඒ නිසා පඳුරු පඳුරු, අලංකාර මල්, බොහෝ පල දරන්නන් ගස් වර්ධනය වේ ... අවිනිශ්චිත ඇස් පෙනීම! ලස්සන පළතුරු ගස්වලින් එකක් ඇප්රිකොට් ඇටයේ, එය අපේ ඇස්වලට රසවත් මල් සමග සතුටු වන අතර, ඇප්රිකොට් ඇරෝක්රෝට් ඇටයේ රසය සහ අසමසම පෙනුම අසමසම වේ. ඇප්රිකොට් යනු ඉතා ප්රබල ගසක් නොවේ. නිසි සැලකිල්ලකින් යුතුව, අපගේ උත්සාහයන් සඳහා, ඉහළ අස්වැන්නක් අපට ලබා දෙයි.

තව දුරටත් කියවන්න
යූරල් සඳහා තක්කාලි වර්ග

පහසු සහ සරල: යූරල් වල තක්කාලි

තක්කාලි එක පේළියක්වත් නැති ආධුනික උයන්පල්ලෙකුගේ උද්‍යානය සිතීම අද දුෂ්කර ය. මෙම එළවළු අර්තාපල්, පිපි umbers ් umbers ා හෝ ගෝවා සමඟ මේසය මත ගෞරවනීය ස්ථානයක් ගනී. යූරල් වල ස්වාභාවික තත්වයන් තක්කාලි වැනි එළවළු වගා කිරීමට හිතකර යැයි කිව නොහැකිය. එහෙත් තවමත්, අභිජනනය කරන්නන් බහුල පලතුරු ඇති දේශගුණයට අව්‍යාජ වූ ප්‍රභේද ගෙනැවිත් අඛණ්ඩව නිෂ්පාදනය කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න