යූරල් සඳහා තක්කාලි වර්ග

පහසු සහ සරල: යූරල් වල තක්කාලි

තක්කාලි එක පේළියක්වත් නැති ආධුනික උයන්පල්ලෙකුගේ උද්‍යානය සිතීම අද දුෂ්කර ය. මෙම එළවළු අර්තාපල්, පිපි umbers ් umbers ා හෝ ගෝවා සමඟ මේසය මත ගෞරවනීය ස්ථානයක් ගනී. යූරල් වල ස්වාභාවික තත්වයන් තක්කාලි වැනි එළවළු වගා කිරීමට හිතකර යැයි කිව නොහැකිය. එහෙත් තවමත්, අභිජනනය කරන්නන් බහුල පලතුරු ඇති දේශගුණයට අව්‍යාජ වූ ප්‍රභේද ගෙනැවිත් අඛණ්ඩව නිෂ්පාදනය කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න